Υγεία & Ασφάλεια

Δημιουργήσαμε ένα ασφαλές περιβάλλον για εσάς!

Τα Faros studios έχοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία των επισκεπτών – προσωπικού τους, εφαρμόζουν πιστά τα πρωτόκολλα λειτουργίας καταλυμάτων για τη διαχείριση του κορωνοϊού, όπως αυτά ορίζονται από τους αρμόδιους Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς φορείς.

Επομένως είναι απαραίτητο όλοι όσοι διαμένουν/εργάζονται στο κατάλυμα να ακολουθούν αυστηρά τα μέτρα – οδηγίες που παρέχονται από την κυβέρνηση με σκοπό την πρόληψη μετάδοσης του ιού στο μέγιστο δυνατό βαθμό.